Kapłani naszej parafii

Ks. ppłk kan. Paweł PIONTEK
proboszcz, kapelan 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowego Zarządu Infrastruktury, 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Prokuratury i Sądu, Wojskowych Komend Uzupełnień w Poznaniu i Nowym Tomyślu
tel. 61 6628544

Ks. por. Albert ADAMCZYK
kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia w Biedrusku

ks. mgr Krzysztof GIEZEK
wikariusz, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej, kapelan Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu