Kapłani naszej parafii

Ks. kan. płk Paweł PIONTEK
proboszcz, Dziekan Sił Powietrznych, kapelan 2. SLT, 31. BLT, MJDOP, Koordynator Katolickiego Duszpasterstwa Wojsk USA w Polsce, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Zamiejscowego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu, Wojskowego Zarządu Infrastruktury, 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Prokuratury i Sądu, Wojskowych Komend Uzupełnień w Wielkopolsce, Składu MPS w Porażynie.
tel. 261 574 414

Ks. ppor. Tomasz NOBIS
wikariusz, kapelan DSP, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia w Biedrusku.

Ks. ppor. Adam TKACZ
wikariusz, kapelan DSP.

Ks. mgr Jurand ŻELISŁAWSKI 
wikariusz, doktorant, pracownik Kurii Poznańskiej, Diecezjalny Duszpasterz Małżeństw i Rodzin, kapelan Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.