Kapłani naszej parafii

Ks. ppłk kan. Paweł Piontek
proboszcz, kapelan 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, WSzW Poznań, WZI Poznań, 14 Wog Poznań, Żandarmeria Wojskowa, Wojskowa Prokuratura i Sąd w Poznaniu, WKU Poznań i Nowy Tomyśl
tel. 61 6628544

 

Ks. ppor. Albert Adamczyk
kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu

Ks. Paweł Jaworski
kapelan 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami powietrznymi, 1 RWT i kompanii radiotechnicznej w Babkach

Ks. Rafał Cywiński
wikariusz, katecheta I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu