Kapłani naszej parafii

Ks. ppłk kan. Paweł PIONTEK
proboszcz, kapelan 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowego Zarządu Infrastruktury, 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Prokuratury i Sądu, Wojskowych Komend Uzupełnień w Poznaniu i Nowym Tomyślu
tel. 61 6628544

Ks. ppor. Albert ADAMCZYK
kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu

Ks. ppor. Paweł JAWORSKI
kapelan 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego, Specjalistycznego Ośrodka Metrologii, Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi, 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, 310. Kompanii Radiotechnicznej w Babkach, Straży Ochrony Kolei w Poznaniu

Ks. Rafał CYWIŃSKI
wikariusz, katecheta I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu