Kapłani naszej parafii

Ks. kan. płk Paweł PIONTEK
proboszcz, Dziekan Sił Powietrznych, kapelan 2. SLT, 31. BLT, MJDOP, Koordynator Katolickiego Duszpasterstwa  Wojsk USA w Polsce, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Zamiejscowego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu, Wojskowego Zarządu Infrastruktury, 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Prokuratury i Sądu, Wojskowych Komend Uzupełnień w Wielkopolsce, Składu MPS w Porażynie.
tel. 61 6628544

Ks. ppor. Tomasz NOBIS
kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia w Biedrusku

ks. mgr Krzysztof GIEZEK
wikariusz, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej, kapelan Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu